۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بانک گردشگری

افزایش سرمایه ۳۰ هزار میلیارد ریالی بانک گردشگری تصویب شد

مجمع عمومی فوق العاده بانک گردشگری روز شنبه 18 آذرماه 1402 در سالن اجتماعات این بانک برگزار شد.