۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

بانک کشاورزی

عرضه اوراق گواهی سپرده ویژه عام در بانک کشاورزی

اوراق گواهی سپرده ویژه عام با نرخ سود 21/5 درصد، یکساله و معاف از مالیات، در شعب بانک کشاورزی عرضه می شود.