۴ مرداد ۱۴۰۳

بانک پارسیان

افزایش درآمد “وپارس” بانک پارسیان

بانک پارسیان در هفتمین ماه سال جاری از بخش تسهیلات اعطایی خود، به درآمد یک هزار و 622 میلیاردتومانی دست پیدا کرد.
بانک پارسیان، افزایش درآمد، وپارس، بازار سهام، بازار سهام نیوز