۴ مرداد ۱۴۰۳

بانک مرکزی کویت

انتشار اوراق قرضه نهایی بانک مرکزی کویت

بانک مرکزی کویت(CBK) از انتشار اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش ۶۶۰ میلیون دلار خبر داد.
بانک مرکزی کویت، اوراق قرضه نهایی بانک مرکزی، کویت، بازارسهام، بازارسهام نیوز