۴ مرداد ۱۴۰۳

وام ریالی

پرداخت وام ریالی با توثیق رمزارز ممنوع است

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: موضوع پرداخت "وام ریالی با توثیق رمزارز" به عنوان یک تخلف توسط فعالان دارای مجوز انجام نشده و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و ناظر بازار پول نسبت به رویداد‌های حوزه رمزارز و تاثیر آن بر کارکرد روان و سالم بازار پول اهتمام جدی دارد.
بانک مرکزی، وام ریالی، رمزارز، بازار سهام، بازار سهام نیوز
وام ریالی

پرداخت وام ریالی با توثیق رمزارز ممنوع است

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: موضوع پرداخت “وام ریالی با توثیق رمزارز” به عنوان یک تخلف توسط فعالان دارای مجوز انجام نشده و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و ناظر بازار پول نسبت به رویداد‌های حوزه رمزارز و تاثیر آن بر کارکرد روان و سالم بازار پول اهتمام جدی دارد.

ادامه مطلب »