۴ مرداد ۱۴۰۳

نرخ بهره بین بانکی

نرخ بهره بین‌بانکی ۲۳.۵۴ درصد شد

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۸ آذرماه به میزان ۶ صدم درصد کاهش داد و به ۲۳.۵۴ درصد رساند.
بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی، بهره بانکی، سود، بازار سهام، بازار سهام نیوز