۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

LC

اولین LC شبکه بانکی ایران بعد از سال‌ها گشایش یافت

به‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی و مذاکرات فنی بانک مرکزی کشورمان، اولین ال سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش شد.