۴ مرداد ۱۴۰۳

دولت قصد تغییر در سود سپرده بانکی را ندارد

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه دولت قصد تغییر در سود سپرده بانکی را ندارد، گفت: در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد بانک‌هایی که به افراد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه، وام پرداخت نکرده‌اند جریمه شوند.
بانک مرکزی، دولت، سود، سود سپرده بانکی، بازار سهام، بازار سهام نیوز