۲۹ فروردین ۱۴۰۳

اولین ال سی شبکه بانکی

گشایش اولین ال‌ سی شبکه بانکی کشور در بانک سپه

به‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی و مذاکرات فنی بانک مرکزی کشورمان، اولین ال سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش یافت.
بانک مرکزی، بانک سپه، مسکو، دیپلماسی ارزی، LC شبکه بانکی ایران، ال سی، بازار سهام، بازار سهام نیوز