۱ مرداد ۱۴۰۳

ارزش‌افزوده

افزایش ۳.۱ درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست ۱۴۰۲

براساس آمارهای مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی، ارزش افزوده بخش ساختمان (به قیمت ثابت سال 1395) در شش‌ماهه اول سال 1402 به رقم 317.3 هزار میلیارد ریال بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد 3.1 درصد همراه بوده است.
بانک مرکزی، ارزش‌افزوده بخش ساختمان، بازار سهام، بازار سهام نیوز
ارزش‌افزوده

افزایش ۳.۱ درصدی ارزش‌افزوده بخش ساختمان در نیمه نخست ۱۴۰۲

براساس آمارهای مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی، ارزش افزوده بخش ساختمان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۱۷٫۳ هزار میلیارد ریال بالغ گردید که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۳٫۱ درصد همراه بوده است.

ادامه مطلب »