۴ مرداد ۱۴۰۳

تامین مالی بنگاه‌ها

راه‌اندازی باجه بورس بانک صنعت و معدن در بورس کالای کیش

خورسندیان مدیرعامل و امیرهوشنگ اعصارزاده، حسین عسکری و بیژن اسدی اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن در روز سوم و چهارم نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از غرفه این بانک و دیگر غرفه های مختلف این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.
بانک صنعت و معدن، بورس کالای کیش، باجه بورس بانک صنعت و معدن، بازار سهام، بازار سهام نیوز
تامین مالی بنگاه‌ها

راه‌اندازی باجه بورس بانک صنعت و معدن در بورس کالای کیش

خورسندیان مدیرعامل و امیرهوشنگ اعصارزاده، حسین عسکری و بیژن اسدی اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن در روز سوم و چهارم نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه از غرفه این بانک و دیگر غرفه های مختلف این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

ادامه مطلب »