۱ مرداد ۱۴۰۳

راه اندازی نخستین برات الکترونیک ایران در” وبصادر” و آمادگی تامین مالی غیرنقدی

مدیرعامل بانک صادرات در جریان عملی شدن نخستین برات الکترونیک بانک ها از اعلام آمادگی در تامین مالی غیرنقدی بخش تولید و از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین خبر داد.
فعالیت ماهانه

کسب رکوردی دیگر در تسهیلات اعطایی “وبصادر” 

بانک صادرات در هشتمین ماه از سال جاری از بخش تسهیلات اعطایی خود به درآمد ۴ هزار و ۸۷۶ میلیاردتومانی دست پیدا کرد.  
فروش اموال مازاد

“وبصادر” در مسیر رشد

از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی بانک صادرات در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند.
بانک صادرات، وبصادر، سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز