۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تسهیلات اعطایی

درآمد‌های “وبصادر” از ۵ هزارمیلیارد تومان فراتر رفت

میزان درآمدی که بانک صادرات در آذرماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد ۳ درصد افزایش را نسبت به ماه گذشته و ۵۰ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.