۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

شورای عالی سرمایه گذاری

“وکیلی” عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های بانک صادرات شد

طی حکمی از طرف محسن سیفی کفشگری در مورخ ۱۸ آبان سال جاری جواد وکیلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات به عضویت شورای عالی سرمایه گذاری و راهبری شرکت‌های بانک صادرات منصوب شد.
بانک صادرات، جواد وکیلی، سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بانک صادرات، بازار سهام، بازار سهام نیوز
شورای عالی سرمایه گذاری

“وکیلی” عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های بانک صادرات شد

طی حکمی از طرف محسن سیفی کفشگری در مورخ ۱۸ آبان سال جاری جواد وکیلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات به عضویت شورای عالی سرمایه گذاری و راهبری شرکت‌های بانک صادرات منصوب شد.

ادامه مطلب »