۳ مرداد ۱۴۰۳

افزایش سرمایه نقدی

نتایج افزایش سرمایه بر ساختار مالی بانک صادرات

​معاون مالی بانک صادرات ایران افزایش سرمایه نقدی را زمینه‌ساز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های این بانک عنوان کرد و از افزایش حدود 2 درصدی کفایت سرمایه این بانک خبر داد.
بانک صادرات، افزایش سرمایه نقدی، سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز