۴ مرداد ۱۴۰۳

بانک شهر

رشد درآمدها و سودآوری در بانک شهر

انتشار صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌ شده بانک شهر، تداوم رشد پرشتاب این بانک در افزایش درآمدها و سودآوری را نشان می‌دهد و عملاً این بانک یکی از درخشان‌ ترین عملکردها را در نظام بانکی به نمایش گذاشته است.
بانک شهر، افزایش درآمدها، سودآوری، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بانک شهر

رشد درآمدها و سودآوری در بانک شهر

انتشار صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌ شده بانک شهر، تداوم رشد پرشتاب این بانک در افزایش درآمدها و سودآوری را نشان می‌دهد و عملاً این بانک یکی از درخشان‌ ترین عملکردها را در نظام بانکی به نمایش گذاشته است.

ادامه مطلب »