۲۹ فروردین ۱۴۰۳

سپرده‌های ارزان‌قیمت

سهم سپرده‌های ارزان‌قیمت بانک سینا به ۵۸ درصد افزایش یافت

سهم سپرده‌های ارزان قیمت از کل سپرده ها در بانک سینا به بیش از ۵۸٫۳ درصد رسیده است.
بانک سینا، سپرده‌های ارزان‌قیمت، سهم،درآمد‌های بانک سینا، درآمد، بازار سهام، بازار سهام نیوز