۲۹ فروردین ۱۴۰۳

بانک سینا

رشد ۱۸ درصدی درآمد‌های “وسینا” در یک‌ماه

درآمد‌های محقق شده بانک سینا در هفتمین ماه سال، ۱۸ درصد رشد را نسبت به شهریورماه ثبت کرد.