۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

بانک رفاه

رونمایی از اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) بانک رفاه

طی مراسمی با حضور سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و جمعی از مقامات عالی لشکری و اقتصادی کشور، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) بانک رفاه کارگران رونمایی شد.
بانک رفاه، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بانک رفاه

رونمایی از اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) بانک رفاه

طی مراسمی با حضور سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، نادعلی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و جمعی از مقامات عالی لشکری و اقتصادی کشور، اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) بانک رفاه کارگران رونمایی شد.

ادامه مطلب »