۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اوراق گواهی سپرده

انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری خاص توسط بانک رفاه

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: اقتصاد ایران بانک محور است و در شرایط تورمی، آنهایی که تسهیلات می‌گیرند، برنده‌اند.