۴ مرداد ۱۴۰۳

وتجارت

رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های تجمیعی “وتجارت”

از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میزان درآمد تجمیعی که بانک تجارت از بخش تسهیلات اعطایی خود به دست آورده، بالغ بر ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیاردتومان بوده است.
وتجارت

۵۱ درصد از تسهیلات اعطایی “وتجارت” از مرابحه

عمده‌ترین درآمد بانک تجارت در آبان ماه از «مرابحه» و مبلغ به ثبت رسیده در این بخش برابر با ۳ هزار و ۶ میلیارد تومان بود.
بانک تجارت، وتجارت، مرابحه، تسهیلات، بازار سهام، بازار سهام نیوز