۴ مرداد ۱۴۰۳

ونوین

رشد ۱۰۱ درصدی “ونوین” نسبت به‌دوره مشابه سال گذشته

میزان درآمدی که بانک اقتصاد نوین در آذرماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد ۲۰ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و ۱۰۱ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
بانک اقتصاد نوین

مرابحه، عمده‌ترین درآمد “ونوین” در آبان‌ماه

میزان درآمدی که بانک اقتصاد نوین در آبان‌ماه از بخش نام‌برده شناسایی کرد ۵ درصد رشد را نسبت به ماه گذشته و ۶۶ درصد رشد را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
بانک اقتصاد نوین، ونوین، بازار سهام، بازار سهام نیوز