۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازار مشتقه 

انعقاد ۱۵.۸ هزار قرارداد آتی در بازار مشتقه 

در بازار روز گذشته مشتقه بورس کالا، ۱۵.۸ هزار قرارداد آتی منعقد شد. بیشترین حجم انعقاد قراردادها برای گروه زعفران نگین بود.
بازار مشتقه بورس کالا

ارزش معاملات بازار مشتقه بورس کالا از ۲.۵ همت گذشت

در مهر امسال ۲۶۲ هزار قرارداد آتی و اختیار معامله بر پایه دارایی های مختلف به ارزش ۲.۵ همت در بازار مشتقه بورس کالای ایران منعقد شد.
بازار مشتقه بورس کالا، بازار مشتقه، بازار سهام، بازار سهام نیوز