۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه

انتشار گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه در شهریورماه ۱۴۰۲

بر اساس گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه کشور در شهریورماه، ارزش بازار حدود ۱۰۲,۳۶۷ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته ۷.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بازار سرمایه، گزارش ماهانه، وضعیت بازار سرمایه، ارزش معاملات