۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

سازمان بورس

بازار سرمایه نیازمند نگاه جدی‌تر دولت و مجلس در بودجه ١٤٠٣

سازمان بورس به عنوان یکی از ارکان اصلی وزارت اقتصاد نقش مهمی در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ دارد، زیرا این نهاد ناظر بارها با پیگیری‌های مداوم به همراه تشکل‌های زیرمجموعه خود توانسته مانع از زیان صنایع در بودجه‌های سالانه شود.
بازار سرمایه، کانون کارگزاران، دولت، مجلس، بازار سهام، بازار سهام نیوز
سازمان بورس

بازار سرمایه نیازمند نگاه جدی‌تر دولت و مجلس در بودجه ١٤٠٣

سازمان بورس به عنوان یکی از ارکان اصلی وزارت اقتصاد نقش مهمی در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ دارد، زیرا این نهاد ناظر بارها با پیگیری‌های مداوم به همراه تشکل‌های زیرمجموعه خود توانسته مانع از زیان صنایع در بودجه‌های سالانه شود.

ادامه مطلب »