۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق آتیه مفید

پوشش بیمه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی اضافه می‌شود

مدیرعامل سبدگردان مفید اعلام کرد: پوشش بیمه‌ای به مزیت‌های صندوق بازنشستگی تکمیلی اضافه خواهد شد.