۳ مرداد ۱۴۰۳

واحدهای تولیدی

لزوم ورود نقدینگی به بازار سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای تولیدی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: با اتخاذ برخی سیاست‌ها در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه ۱۴۰۳، ثبات باید به اقتصاد کشور بازگشته و با ورود نقدینگی به بازار سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای تولیدی مانع نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شویم.
بازار سرمایه، واحدهای تولیدی، ابزارهای سرمایه‌گذاری، بازار سهام، بازار سهام نیوز
واحدهای تولیدی

لزوم ورود نقدینگی به بازار سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای تولیدی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: با اتخاذ برخی سیاست‌ها در برنامه هفتم توسعه و همچنین بودجه ۱۴۰۳، ثبات باید به اقتصاد کشور بازگشته و با ورود نقدینگی به بازار سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای تولیدی مانع نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور شویم.

ادامه مطلب »