۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کانون کارگزاران

برگزاری همایش فصلی کانون کارگزاران

همایش فصل پاییز کانون کارگزاران با حضور اعضای این کانون در روز هشتم آبان برگزار می‌شود.