۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تثبیت بازار سرمایه

مجلس به‌دنبال تقویت و تثبیت بازار سرمایه است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ برای رونق بازار سرمایه تلاش می‌کند تا سهامداران خُرد با اطمینان بخشی و اطلاعات و آگاهی بیشتری وارد بازار شوند.
بازار سرمایه، مجلس، برنامه هفتم توسعه، بودجه ۱۴۰۳، بازار سهام، بازار سهام نیوز