۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

رئیس سازمان بورس

ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین برای تغییر شکل بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: استفاده از فناوری‌های نوین برای تغییر شکل بازار سرمایه یک امر ضروری است و سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبه جدیدی برای این فناوری‌ها تدارک دیده است.
بازار سرمایه، فناوری‌های نوین، سازمان بورس و اوراق بهادار، ابزارهای تامین مالی