۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق تثبیت بازار سرمایه

مزیت تغییر رویه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت

کارشناس بازار سرمایه گفت: با انعقاد قرار داد جدید بین صندوق‌های توسعه ملی و تثبیت نقدینگی با سرعت بیشتری از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت انتقال خواهد یافت.
صندوق تثبیت

تزریق ۴۰۰ میلیارد تومان به بازار سرمایه از سوی صندوق توسعه ملی

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از واریز ۴۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار با هدف کمک به بازار سرمایه خبر داد.
بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، صندوق تثبیت بازار ،بازار سهام، بازار سهام نیوز