۱ مرداد ۱۴۰۳

صندوق توسعه

فروش بلوکی ۲۱ هزارمیلیاردتومانی صندوق توسعه در هشت‌ماه اخیر

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه گفت: مجموع معاملات بلوکی در ۸ ماه اخیر به ۲۱ همت رسیده است.
بازار سرمایه، صندوق توسعه بازار سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز