۲۹ فروردین ۱۴۰۳

بازار سرمایه

صندوق املاک و مستعلات، پل ارتباطی میان بازار سرمایه و بازار مسکن

پیشکسوت صنعت مالی در نشست حکمرانی تامین مالی از طریق بازار سرمایه در رابطه با تامین مالی مسکن از بازار سرمایه بیان کرد: رابط بین بازار سرمایه و مسکن، صندوق های املاک و مستغلات و بخش بازار سرمایه هستند.
بازار سرمایه، صندوق املاک و مستعلات، بازار سرمایه، بازار مسکن
بازار سرمایه

صندوق املاک و مستعلات، پل ارتباطی میان بازار سرمایه و بازار مسکن

پیشکسوت صنعت مالی در نشست حکمرانی تامین مالی از طریق بازار سرمایه در رابطه با تامین مالی مسکن از بازار سرمایه بیان کرد: رابط بین بازار سرمایه و مسکن، صندوق های املاک و مستغلات و بخش بازار سرمایه هستند.

ادامه مطلب »