۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اعتماد عمومی در بازار سرمایه

شاخص‌های معاملات بازار سرمایه در هفته‌ی گذشته

طبق آمار ارائه شده از معاملات بازار سهام در هفته گذشته، سهم حقیقی‌ها، حقوقی‌ها و صندوق توسعه و تثبیت از گردش معاملات خرد سهام و حق تقدم به ترتیب ۲٥١ هزار و ١٩٢ میلیارد ریال (۷٩.٥ درصد)، ٢٦ هزار و ٢٩٤میلیارد ریال (٨.٣ درصد) و ١٠ هزار و ٥٣٢ میلیارد ریال (٣.٣ درصد) بود.
اعتماد عمومی در بازار سرمایه

شاخص‌های بازار سرمایه در هفته‌ی گذشته

در چهارمین هفته مهر ماه شاخص کل «بورس تهران» با ٣٨٣١ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل مهر ماه، معاملات خود را در کانال ۲ میلیون و ٢٣ هزار واحد به پایان رساند.
بازار سرمایه، شاخص‌های بازار سرمایه، بازار سهام، بازار سهام نیوز
اعتماد عمومی در بازار سرمایه

شاخص‌های معاملات بازار سرمایه در هفته‌ی گذشته

طبق آمار ارائه شده از معاملات بازار سهام در هفته گذشته، سهم حقیقی‌ها، حقوقی‌ها و صندوق توسعه و تثبیت از گردش معاملات خرد سهام و حق تقدم به ترتیب ۲٥١ هزار و ١٩٢ میلیارد ریال (۷٩.٥ درصد)، ٢٦ هزار و ٢٩٤میلیارد ریال (٨.٣ درصد) و ١٠ هزار و ٥٣٢ میلیارد ریال (٣.٣ درصد) بود.

ادامه مطلب »