۴ مرداد ۱۴۰۳

سهامداری بلندمدت

فرهنگسازی برای سهامداری بلندمدت در بازار سرمایه

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: بازار سرمایه با نگاهی بلندمدت برای سهامداران بازدهی بالایی را به همراه دارد.
سهامداران

سهامداران از هرگونه اقدامات هیجانی بپرهیزند

مدیرعامل گروه صنعتی امیر گفت: در چندماه اخیر به سبب دلایلی از جمله انتشار اخبار ( داخلی و بین‌المللی)، اظهار نظرهای غیر کارشناسی برخی مسئولان و سایر عوامل، بازار با ریزش مواجه شد، موضوعی که از اواسط مهرماه به سبب تنش‌های سیاسی بدون توجه به ارزندگی سهم‌ها افزایش یافته است.
بازار سرمایه، سهامداران، بازار سهام، بازار سهام نیوز
سهامداران

سهامداران از هرگونه اقدامات هیجانی بپرهیزند

مدیرعامل گروه صنعتی امیر گفت: در چندماه اخیر به سبب دلایلی از جمله انتشار اخبار ( داخلی و بین‌المللی)، اظهار نظرهای غیر کارشناسی برخی مسئولان و سایر عوامل، بازار با ریزش مواجه شد، موضوعی که از اواسط مهرماه به سبب تنش‌های سیاسی بدون توجه به ارزندگی سهم‌ها افزایش یافته است.

ادامه مطلب »