۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

صندوق بازنشستگی تکمیلی

توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با تاسیس صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی به سبب آنکه ماهیت بلند مدتی دارند، موجب تقویت فرهنگ سهامداری می‌شود.