۸ خرداد ۱۴۰۳

سرمایه‌گذاری در معادن کمتر از هزینه ۱۷.۷ هزار میلیارد تومانی سیگار ایرانیان !

هزینه دخانیات ایرانی‌ها در دو سال قبل ۱۷.۷ هزار میلیارد تومان بود اما سرمایه‌گذاری در بخش معدن به ۱۳.۳ هزار میلیارد تومان محدود شد!
بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری، بازار سهام، بازار سهام نیوز