۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

همایش نهضت تأمین مالی شهر

آمادگی بازار سرمایه برای کمک به تامین مالی پروژه‌های شهری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین همایش نهضت تأمین مالی شهر گفت: انواع صندوق سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه داریم. سازمان بورس نیز باتوجه به ضرورت و نیاز شهر آماده است تا شهرداری‌ها را در اولویت قرار دهد، در صورت لزوم حاضر هستیم ابزارهای جدیدی به منظور تصویب شورای شهر و شورای عالی بورس ارائه...
بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار، پروژه‌های شهری، ابزارهای تامین مالی
همایش نهضت تأمین مالی شهر

آمادگی بازار سرمایه برای کمک به تامین مالی پروژه‌های شهری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اولین همایش نهضت تأمین مالی شهر گفت: انواع صندوق سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه داریم. سازمان بورس نیز باتوجه به ضرورت و نیاز شهر آماده است تا شهرداری‌ها را در اولویت قرار دهد، در صورت لزوم حاضر هستیم ابزارهای جدیدی به منظور تصویب شورای شهر و شورای عالی بورس ارائه کنیم.

ادامه مطلب »