۱ مرداد ۱۴۰۳

چای دبش

«چای دبش» از بازار سرمایه تامین مالی نشده است

سازمان بورس و اوراق بهادار در پی انتشار برخی اطلاعات نادرست و خلاف واقع در ارتباط با تامین مالی شرکت دبش سبز گستر «چای دبش» در بازار سرمایه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
بازار سرمایه، سازمان بورس، تامین مالی، چای دبش، بازار سهام، بازار سهام نیوز