۴ مرداد ۱۴۰۳

بازار سرمایه

تقویت معاملات بازار سرمایه با خصوصی‌سازی و رفع قیمت‌گذاری دستوری

مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش گفت: انتظار می‌رود به منظور شفافیت و تقویت معاملات بازار سرمایه مواردی همچون عوارض صادراتی، خوراک پتروشیمی‌ها، معافیت‌های مالیاتی مربوط به بازار سرمایه، نرخ بهره بانکی، خصوصی سازی، سهام عدالت، رفع قیمت‌گذاری دستوری و .... در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود.
بازار سرمایه، خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری، بازارسهام، بازار سهام نیوز
بازار سرمایه

تقویت معاملات بازار سرمایه با خصوصی‌سازی و رفع قیمت‌گذاری دستوری

مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش گفت: انتظار می‌رود به منظور شفافیت و تقویت معاملات بازار سرمایه مواردی همچون عوارض صادراتی، خوراک پتروشیمی‌ها، معافیت‌های مالیاتی مربوط به بازار سرمایه، نرخ بهره بانکی، خصوصی سازی، سهام عدالت، رفع قیمت‌گذاری دستوری و …. در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود.

ادامه مطلب »