۳ مرداد ۱۴۰۳

مناطق آزاد

افزایش تامین مالی مناطق آزاد از طریق بازار سرمایه 

 عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تاکنون ۱۰ تا ۲۰ شرکت، ۲۷۰۰ میلیارد تومان از بازار سرمایه تامین مالی کردند.
بازار سرمایه، تامین مالی، مناطق آزاد، بازار سهام، بازار سهام نیوز