۴ مرداد ۱۴۰۳

عملیات شرکت‌ها

دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شفافیت عملیات شرکت‌ها را تضمین می‌کند

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تنها سند معتبری است که می‌تواند شفافیت عملیات شرکت‌ها را تضمین کرده و حافظ منافع سهامداران خرد باشد.
بازار سرمایه، بورس، دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شفافیت، شرکت‌ها، حاکمیت شرکتی، بازار سهام، بازار سهام نیوز