۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

حاکمیت شرکتی

اصلاح حاکمیت شرکتی، راهی برای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در بحث دستورالعمل حاکمیت شرکتی به دنبال آن هستیم که به عنوان یکی از موارد مهم برای برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، به ذینفعان مختلف اطمینان دهیم منافع سهامداران در شرکت رعایت می‌شود.
بازار سرمایه، بورس، حاکمیت شرکتی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
حاکمیت شرکتی

اصلاح حاکمیت شرکتی، راهی برای بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در بحث دستورالعمل حاکمیت شرکتی به دنبال آن هستیم که به عنوان یکی از موارد مهم برای برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه، به ذینفعان مختلف اطمینان دهیم منافع سهامداران در شرکت رعایت می‌شود.

ادامه مطلب »