۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بازار سهام

افزایش نرخ بهره شرایط را برای بازار سرمایه سخت می‌کند

به گفته معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی فیروزه، بازار در شرایط کنونی متاثر از ریسک سیستماتیکی همچون افزایش نرخ بهره و ریسک‌های غیرسیستماتیکی همانند ناآرامی و تنش‌های منطقه‌ای است که افت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و در نتیجه کاهشی شدن قیمت‌ها را در پی داشته است.
بازار سرمایه، بهره، بازار سهام، بازار سهام نیوز
بازار سهام

افزایش نرخ بهره شرایط را برای بازار سرمایه سخت می‌کند

به گفته معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی فیروزه، بازار در شرایط کنونی متاثر از ریسک سیستماتیکی همچون افزایش نرخ بهره و ریسک‌های غیرسیستماتیکی همانند ناآرامی و تنش‌های منطقه‌ای است که افت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و در نتیجه کاهشی شدن قیمت‌ها را در پی داشته است.

ادامه مطلب »