۴ مرداد ۱۴۰۳

سپرده کالایی

ایجاد تعادل بازار عرضه و تقاضا با استفاده از سپرده‌های کالایی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهتمام ایرانیان گفت: از طریق توسعه سپرده‌های کالایی هم عرضه و تقاضای بازارهای کالایی متعادل‌تر می‌شود و هم ارزش دارایی سرمایه‌گذاران حفظ شده و سرمایه‌ها به سمت ارتقای تولید هدایت می‌شود.
بازار سرمایه، بازار عرضه و تقاضا، سپرده‌های کالایی، بازار سهام، بازار سهام نیوز
سپرده کالایی

ایجاد تعادل بازار عرضه و تقاضا با استفاده از سپرده‌های کالایی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهتمام ایرانیان گفت: از طریق توسعه سپرده‌های کالایی هم عرضه و تقاضای بازارهای کالایی متعادل‌تر می‌شود و هم ارزش دارایی سرمایه‌گذاران حفظ شده و سرمایه‌ها به سمت ارتقای تولید هدایت می‌شود.

ادامه مطلب »