۸ خرداد ۱۴۰۳

۴۵ روز تا ۶ ماه حبس و جریمه برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن

مدیر عامل عمران شهر جدید پرند خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن را غیر قانونی و ممنوع دانست که انتشار دهندگان آگهی به حبس ۴۵ روزه تا ۶ ماه و جریمه چهار برابری اموال محکوم می شوند.
بازار سرمایه، بازار سرمایه، بازار مسکن