۱ مرداد ۱۴۰۳

سرمایه‌گذاری خارجی

تاثیر عضویت ایران در شانگهای و بریکس بر اقتصاد و بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور است و وقتی این بازار با رونق اقتصادی همراه باشد شرایط بنگاه‌ها نیز روند مثبتی خواهد شد.
بازار سرمایه، ایران، شانگهای، بریکس، بازار سهام، بازار سهام نیوز