۴ مرداد ۱۴۰۳

اوراق وکالت

اوراق وکالت، ابزاری نوین برای تامین مالی هلدینگ‌ها

مهدی آزادواری کارشناس ارشد بازار مالی در یادداشتی که در ادامه خواهید خواند به موضوع اوراق وکالت به عنوان ابزاری نوین برای تامین مالی هلدینگ ها پرداخته است.
بازار سرمایه، اوراق وکالت، اوراق وکالت، ابزاری نوین برای تامین مالی هلدینگ‌ها، بازار سهام، بازار سهام نیوز