۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تامین سرمایه

تسریع فرآیند انتشار اوراق با اصلاح دستورالعمل

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید گفت: اصلاح دستورالعمل انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و امکان افزایش حجم تأمین مالی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی به واسطه تسهیل ضمانت اوراق در سرعت بخشیدن به فرآیند انتشار اوراق کمک شایانی کرده است.
بازار سرمایه، اوراق، تامین سرمایه، دستورالعمل، رتبه اعتباری، بازار سهام، بازار سهام نیوز
تامین سرمایه

تسریع فرآیند انتشار اوراق با اصلاح دستورالعمل

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید گفت: اصلاح دستورالعمل انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و امکان افزایش حجم تأمین مالی برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی به واسطه تسهیل ضمانت اوراق در سرعت بخشیدن به فرآیند انتشار اوراق کمک شایانی کرده است.

ادامه مطلب »