۴ مرداد ۱۴۰۳

اوراق وکالت

کاهش هزینه‌های انتشار اوراق با انتشار اوراق وکالت

برخی شرکت‌ها به دلیل نوع دارایی‌هایی که دارند نمی‌توانند از اوراق اجاره استفاده کنند، اوراق وکالت این امکان را برای چنین شرکت‌هایی فراهم می‌کند تا ضمن کاهش هزینه‌های انتشار اوراق، تمام نیازهای متنوع خود را برآورده سازند.
بازار سرمایه، اوراق، اوراق وکالت، بازار سهام، بازار سهام نیوز
اوراق وکالت

کاهش هزینه‌های انتشار اوراق با انتشار اوراق وکالت

برخی شرکت‌ها به دلیل نوع دارایی‌هایی که دارند نمی‌توانند از اوراق اجاره استفاده کنند، اوراق وکالت این امکان را برای چنین شرکت‌هایی فراهم می‌کند تا ضمن کاهش هزینه‌های انتشار اوراق، تمام نیازهای متنوع خود را برآورده سازند.

ادامه مطلب »